Ақы төлеуді жүргізуге әзірлік

Әдіс жоба жағынан тапсырысты төлеуді растауға арналған.

Жүйе жобаның confirm_url-не іске қосуға сауал жібереді және мынадай міндетті параметрлері бар жауап күтеді: id, status, message, is_payble.

Егер confirm_url параметрі төлем бастамашылығы кезінде берілсе, әдіс пысықталады.

Backoff Policy

Жауап алу кепілдіктерін ұлғайту үшін сауалдарды орындау кезінде BackOff саясаттар пайдаланылады:

 • InitialInterval = 500 * time.Millisecond, қайталама сұрау аралықтары

 • RandomizationFactor = 0.5, қайталау арасындағы сұраныс уақытының таралуы

 • MaxInterval = 60 * time.Second, қайталау арасындағы максималды уақыт

 • MaxElapsedTime = 10 * time.Minute, талпыныстар жасалатын уақыт

GET https://merchant-website/confirm

Query Parameters

NameTypeDescription

type*

string

Транзакция типі

project_reference_id*

string

Жоба жағындағы тапсырыс нөмірі

Headers

NameTypeDescription

Authorization

String

Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)

{
  "id": "121abc", // Идентификатор транзакции на стороне проекта 
  "status": "success", // Статус заказа на стороне проекта
  "message": "order desciption", // Текстовое сопровождение ответа
  "is_payble" : true // Разрешение на проведение платежа
}

is_payble параметрінің мәніне байланысты жүйе төлем жасау туралы шешім қабылдайды:

 • true - Жоба төлемді жүргізуге рұқсат береді

 • false - Жоба төлем жүргізуден бас тартады

Last updated