Төлем нысанымен өзара іс-қимыл

Жүйенің төлем бетін пайдалана отырып транзакция құру

Last updated