Қате кодтары

Қате кодыМәтіндік қолдауСипатыHTTP status

1021

request validation error

Сұраныс өрісін тексеру қатесі

400

5102

undefined transaction type

Анықталмаған транзакция түрі

404

8301

unexpected db error

Ресурсты өңдеу кезінде анықталмаған қате

500

5400

couldn't receive project data

Жоба деректерін алу кезінде қате орын алды

500

5406

invalid project secret

Дұрыс емес хэш қалыптастыруы

400

8008

project doesn't exist

Жоба табылмады

404

5000

transaction already exists

Транзакция әлдеқашан жасалған

400

5101

undefined transaction status

Белгісіз транзакция күйі

404

5107

transaction limit doesn't exist

Транзакция шектеулері орнатылмаған

404

5006

transaction amount limit is over

Транзакция сомасы шегінен асып кетті

400

5003

an error occurred while creating transaction

Транзакция жасау кезінде қате орын алды

500

5202

request failed

Жобаға сұрау жіберу кезінде қате

500

1022

couldn't parse response body

Получен некорректный ответ

500

5205

unavailable project server

Не доступен сервер мерчанта при проведении запроса на подтверждение транзакции

500

3108

card doesn't exist

Карта не найдена

500

3010

inoperable transaction status for this method

Статус транзакции не позволяет сделать повторный возврат

400

Провайдердің қате кодтары

Төлемді қабылдамау себебін сипаттайтын қателер failed күйімен жіберіледі Бұл қателер қосымша ретінде жіберіледі. параметрлері:

  • Төлем күйі туралы Webhook

  • Транзакция күйінің сұрауында

  • Транзакция күйінің сұрауында

  • Төлем беті жоқ «One click» арқылы

Қате кодыМәтіндік қолдауСипаты

100

undefined error

Анықталмаған қате

101

3DS authentication failed

3DSecure тексеру мүмкін болмады

102

invalid card

Жарамсыз карта

103

exceeds amount limit

Сома лимитінен асып кетті

104

exceeds transaction frequency limit

Транзакциялар жиілігінің шегінен асып кетті

105

transaction declined by an issuer

Транзакцияны эмитент банк қабылдамады

106

transaction declined by an acquirer

Транзакцияны эквайер банк қабылдамады

107

unavailable issuer

Эмитент банк қолжетімді емес

108

unavailable acquirer

Эквайер-банк қолжетімді емес

109

payment is forbidden for the merchant

Сатушыға төлем жасауға тыйым салынады

110

stolen card

Карта ұрланған

111

blocked card

Карта бұғатталған

112

non existent card

Карта жоқ

113

lost card

Карта жоғалған

114

card has expired

Картаның жарамдылық мерзімі аяқталды

115

incorrect CVV/CVC

CVV/CVC дұрыс емес

116

incorrect card number

Картаның нөмірі дұрыс емес

117

incorrect card expiration date

Картаның қолданыс мерзімі дұрыс емес

118

insufficient funds

Қаражат жеткіліксіз

119

suspicious client

Күдікті клиент

Last updated