Қосымша параметрлер

Төлем нысанымен өзара іс-қимыл кезінде additional_data өрісі беріледі. Бұл өрісте төлем жүйесінде сақталатын және мерчантқа webhook-e-де төлем мәртебесі бар және транзакция мәртебесін сұрауда берілетін серпінді өлшем параметрлері бар.

Additional_data өрісі қолтаңбаны қалыптастыруға қатыспайды

Last updated