Iframe

Төлем нысанын енгізу сыртқы сайт пайдаланушыларына төлемдерді өз сайты арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Құжаттама төлем нысанын жасау, төлем деректерін өңдеу және Iframe өлшемін баптау бойынша қадамдарды ұсынады.

Іframe өлшемін орнату үшін width және height төлсипаттарын өзіңіздің iframe-нің HTML-кодында орнатыңыз:

<iframe src="СІЗДІҢ_ТӨЛЕМ_ФОРМАНЫҢ_URL" width="360" height="700" frameborder="0"></iframe>

Мұнда width (ені) 360 пиксель болып орнатылған, ал height (биіктігі) 700 пиксель болып орнатылған. Бұл мәндер сіздің қалауларыңызға және сыртқы сайт дизайнына сәйкес бапталуы мүмкін.

Last updated