Жүйе жауаптарының құрылымы

Әрбір сұраудың жауабында: status, status_code, message, result өрістері бар.

Сұрауды сәтті өңдегенде, жауапта status параметрі әрқашан true-ге тең, ал status_code 0-ге тең.

Басқа жағдайларда, status_code өрісі сұраудың дұрыс өңделмеу себебін көрсетеді.

Өріс атауыДеректер типіСипаты

status

bool

Өріс сұраудың сәтті өңделгенін көрсетеді

status_code

integer

Қате коды

message

string

Қате кодының мәтіндік сипаты

result

object

Сұралған ресурстың нәтижесі

Last updated