Responses

Responses:

ПараметрлерФорматСипаты

result

Object

Ақпарат қамтылған сауалдың нәтижесі

-error_code

uint

Қате коды

-message

String

Қатенің сипаты

-account_status

uint

Аккаунт күйі. Толығырақ аккаунт күйінің анықтамалығынан қараңыз

-additional_data

Object

Қызметке байланысты қайтарылатын қосымша ақпарат (Қызметке байланысты осы жол өзгеруі мүмкін)

Мысал:

200: OK

{
  "result":{
    "error_code" : 0,
    "message": "Success",
    "account_status": 1,
    "additional_data":{}
  }
}

Сәтсіз сауал жауабының мысалы

{
  "result":{
    "error_code" : 5010,
    "message": "Internal Server Error",
    "account_status": 0,
    "additional_data": null
  }
}

Last updated