Транзакция мәртебесін тексеру

Транзакция күйін алу үшін жоба идентификаторы (project_id) арқылы сұрау жасауға болады, күй туралы ақпарат нәтиже transaction_status.code өрісінде сақталады.

Транзакция мәртебесін алуға сауал

GET https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/system/transaction/status

Query Parameters

NameTypeDescription

project_reference_id*

String

Жоба жағындағы тапсырыс нөмірі

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

type*

String

Транзакция типі

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)

{
    "status": false,
    "status_code": 5103,
    "message": "transaction not found",
    "result": {}
}
curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/system/transaction/status?merchant_id=1&project_id=42&project_reference_id=sanch92116&type=in' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign'

Last updated