Google pay

Google Pay – қосымшада және веб-сайтта сатып алуға мүмкіндік беретін онлайн төлем жүйесі. Жүйе пайдаланушыларға интернеттен, сондай-ақ телефондар, планшеттер және Android сағаттарының көмегімен онлайн төлем жасауға мүмкіндік береді.

Tarlan Payments-пен біріктірмес бұрын, Сізге құжаттамамен танысу керек.

Сайттар үшін aқолдау көрсетілетін интеграция типі – Web.

Осы интеграция үшін келесі құжаттармен танысуыңыз қажет:

Google Pay қызметімен жұмыс істеу үшін сізге Google Pay & Wallet консолінде тіркеліп, Google сатушы сәйкестендіргішін алу қажет. Барлық сатушылар Google Pay API рұқсат етілген пайдалану нұсқаулары мен пайдалану шарттарын орындауға міндетті.

Параметрлер үшін:

gateway мәнін көрсету қажет – tarlanpayments;

gatewayMerchantId көрсету қажет - Google сатушысының сәйкестендіргіші;

Аутентификацияның қолдау көрсетілетін әдістері: PAN_ONLY және CRYPTOGRAM_3DS.

Қолдау көрсетілетін төлем жүйелері: Visa және Master Card.

Төлем мекенжайын берудің қажеті жоқ.

Google-дан алынған төлем токенін token өрісіне string форматында беру қажет. Оны Google-ден алған түрінде беру керек. Қалған параметрлер төменде сипатталған.

Last updated