Parameters

Parameters:

ПараметрлерФорматСипатыМіндеттілік

username

String

Пайдаланушы сәйкестендіргіші

Иә

amount

Float

Транзакция сомасы

Иә

agent

String

Tarlan жүйесіндегі витрина коды

Иә

project

String

Жобаның Tarlan берген коды

Иә

service_code

String

Витрина жағындағы қызмет сәйкестендіргіші

Иә

external_id

String

Витрина жағындағы төлем сәйкестендіргіші

Иә

datetime

String

Витрина жүйесіндегі төлем бастамашылығының уақыты. ISO 8601 Current Timestamp форматы

Иә

Мысал:

Headers Content-Type : application/json

X-Signature: 9ab70986d5b875e66fc92368029f845275a1208633eb9dda821bbabf99cac4b2

Body:

  "username": "989898",
  "amount": 100.0,
  "agent": "tarlan",
  "project": "mobile",
  "service_code": "201106",
  "external_id": "200001",
  "datetime": "2022-12-01T15:45:00Z"
}

Last updated