Карталар тізімін алу

Сақталған карталар тізімін алуға сауал

GET https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/system/client/cards

Query Parameters

NameTypeDescription

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші

project_client_id*

String

Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

Headers

NameTypeDescription

Authorization

String

Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)

{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "result": [
    {
      "card_token": "",
      "masked_pan": "0000-00XXXXXX-0000"
    },
    {
      "card_token": "",
      "masked_pan": "0000-00XXXXXX-0000"
    },
    {
      "card_token": "",
      "masked_pan": "0000-00XXXXXX-0000"
    }
  ]
}
curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/system/client/cards?merchant_id=999&project_id=999&project_client_id=999' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data ''

Last updated