Tarlanpayments
Search
K

Жүйе жауаптарының құрылымы

Әрбір сұраудың жауабында: status, status_code, message, result өрістері бар.
Сұрауды сәтті өңдегенде, жауапта status параметрі әрқашан true-ге тең, ал status_code 0-ге тең.
Басқа жағдайларда, status_code өрісі сұраудың дұрыс өңделмеу себебін көрсетеді.
Өріс атауы
Деректер типі
Сипаты
status
bool
Өріс сұраудың сәтті өңделгенін көрсетеді
status_code
integer
Қате коды
message
string
Қате кодының мәтіндік сипаты
result
object
Сұралған ресурстың нәтижесі
Last modified 2mo ago