Tarlanpayments
Search
K

Транзакция түрлері

код
сипаты
in
Пайдаланушының картасынан қаражатты есептен шығару
out
Жоба шотынан пайдаланушының картасына ақша қаражатын шығару
one_click_pay_in
Пайдаланушының сақталған картасы бойынша қаражатты есептен шығару
one_click_pay_out
Жоба шотынан сақталған пайдаланушы картасына қаражатты шығару
refund
Ақша қаражатын қайтару
google_pay
Google Pay технологиясының құралдары бойынша төлем
apple_pay
Apple Pay технологиясының құралдары бойынша төлем
card_link
Төлем жүйесінде пайдаланушының картасын байластыру (акцептсіз төлемдер үшін пайдаланылады)
Last modified 2mo ago