Tarlanpayments
Search
K

Қате кодтары

Қате коды
Мәтіндік қолдау
Сипаты
HTTP status
1021
request validation error
Сұраныс өрісін тексеру қатесі
400
5102
undefined transaction type
Анықталмаған транзакция түрі
404
8301
unexpected db error
Ресурсты өңдеу кезінде анықталмаған қате
500
5400
couldn't receive project data
Жоба деректерін алу кезінде қате орын алды
500
5406
invalid project secret
Дұрыс емес хэш қалыптастыруы
400
8008
project doesn't exist
Жоба табылмады
404
5000
transaction already exists
Транзакция әлдеқашан жасалған
400
5101
undefined transaction status
Белгісіз транзакция күйі
404
5107
transaction limit doesn't exist
Транзакция шектеулері орнатылмаған
404
5006
transaction amount limit is over
Транзакция сомасы шегінен асып кетті
400
5003
an error occurred while creating transaction
Транзакция жасау кезінде қате орын алды
500
5202
request failed
Жобаға сұрау жіберу кезінде қате
500
1022
couldn't parse response body
Получен некорректный ответ
500
5205
unavailable project server
Не доступен сервер мерчанта при проведении запроса на подтверждение транзакции
500
3108
card doesn't exist
Карта не найдена
500
3010
inoperable transaction status for this method
Статус транзакции не позволяет сделать повторный возврат
400
Провайдердің қате кодтары
Төлемді қабылдамау себебін сипаттайтын қателер failed күйімен жіберіледі Бұл қателер қосымша ретінде жіберіледі. параметрлері:
  • Төлем күйі туралы Webhook
  • Транзакция күйінің сұрауында
  • Транзакция күйінің сұрауында
  • Төлем беті жоқ «One click» арқылы
Қате коды
Мәтіндік қолдау
Сипаты
100
undefined error
Анықталмаған қате
101
3DS authentication failed
3DSecure тексеру мүмкін болмады
102
invalid card
Жарамсыз карта
103
exceeds amount limit
Сома лимитінен асып кетті
104
exceeds transaction frequency limit
Транзакциялар жиілігінің шегінен асып кетті
105
transaction declined by an issuer
Транзакцияны эмитент банк қабылдамады
106
transaction declined by an acquirer
Транзакцияны эквайер банк қабылдамады
107
unavailable issuer
Эмитент банк қолжетімді емес
108
unavailable acquirer
Эквайер-банк қолжетімді емес
109
payment is forbidden for the merchant
Сатушыға төлем жасауға тыйым салынады
110
stolen card
Карта ұрланған
111
blocked card
Карта бұғатталған
112
non existent card
Карта жоқ
113
lost card
Карта жоғалған
114
card has expired
Картаның жарамдылық мерзімі аяқталды
115
incorrect CVV/CVC
CVV/CVC дұрыс емес
116
incorrect card number
Картаның нөмірі дұрыс емес
117
incorrect card expiration date
Картаның қолданыс мерзімі дұрыс емес
118
insufficient funds
Қаражат жеткіліксіз
119
suspicious client
Күдікті клиент
Last modified 2mo ago